Obec Častkov

0

Knižnica v Častkove

Naša knižnica v obci Častkov prešla rekonštrukciou. Knižnica bola zväčšená a vytvoril sa tak priestor aj pre posedenie s knihou v ruke. Pribudli nové knihy, rozprávky, náučné a encyklopédie. Celý...

0

Obce a mestá Záhoria zhasnú aby mohli svietiť

Obce a mestá Záhoria zhasnú, aby v budúcnosti mohli svietiť!Zhasne aj obec Častkov !!!Mestá a obce štyroch okresov Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu...

0

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Materskej školy Častkov 96 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že: ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA...

0

Zápis do 1. ročníka ZŠ

ZŠ Častkov Vás srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023. Zápis sa uskutoční dňa 7.4.2022 /štvrtok/ od 8:00 h -12:00 h. Rodič spolu s dieťaťom  môže...

0

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Ak má záujem pomôcť jednotlivec alebo podnikateľský subjekt môže nahlasovať konkrétnu pomoc na e-mail Uosppz@minv.sk Pre občanov Ukrajiny  bol vytvorený  oficiálny ...

0

Rok 2022

Rok 2022 začíname na obci zrušením záložného práva na budovy – obecná budova, požiarna zbrojnica a čistiareň odpadových vôd. V roku 2014 obec musela zobrať úver vo výške cca 287...

0

Dôstojné pietne miesto

Trnavský samosprávny kraj spustil hlasovanie za projekty medzi ktorými je aj náš projekt „Dôstojné pietne miesto“. Kto chce podporiť náš projekt v rámci ktorého bude opravené oplotenie cintorína a pridané...

0

Bezpečne na ihrisku

Na záver roka jedna dobrá správa Nadácia Volkswagen nám prispela krásnou sumou 2500 € na projekt „Bezpečne na ihrisku“. Najdôležitejšou časťou tohto projektu je zakúpenie AED defibrilátora, ktorý rýchlym použitím...

0

Mikuláš

Ďakujem Mikulášovi a jeho družine, že včera obdaroval deti v našej dedinke