Častkov Častkov

Častkov  

Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Častkov

popretkávanej nespočetným množstvom potôčikov a studničiek. Pozývame k nám turistov, nájdete tu atraktívnu osadu Havran - ranč, kde je rozšírený chov bažantov. Historickou pamiatkou obce je evanjelický neorománsky kostol a rímsko-katolícky kostol (kaplnka) zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.

Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1394, kedy patrila pod panstvo hradu Branč. Dnes je súčasťou Mikroregiónu Branč. Najvyšším miestom je vrch Havran s nadmorskou výškou 542 m, odkiaľ je dobrý výhľad na široké okolie. Kataster obce ponúka lesy, lúky a polia, ktoré sú vhodné na turistické vychádzky do prírody. Dominantou obce sú: evanjelický kostol postavený v roku 1876-77 v neorománskom slohu so vstavanou vežou a rímsko-katolícky kostol zasvätený slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi, ktorý bol postavený v roku 1939. Reštauračné služby poskytuje celoročne motorest Havran.

 

Pohľad na obec Častkov

 

 

 

EURES 

 
Podporili nás 

 
Okolité mestá a obce 
Rybky

 

 
Častkov Častkov
Častkov