Monthly Archive: jún 2018

0

Škôlka v prírode

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt „Škôlka v prírode“,  za ktorým stojí naše občianske združenie Kvietky Častkova. Deťom v našej materskej škôlke pribudli hojdacie hniezda a exteriérové tabule na kreslenie....

0

Obecný úrad Častkov

Obecný úrad Častkov je sprístupnený pre všetkých už aj vchodom od hlavnej cesty. Počas úradných hodín bude otvorený predný vchod obecného úradu, ale aj vchod z dvora, tak ako ste...

0

Kompostér na spracovanie biologických odpadov

Obec Častkov, v spolupráci s Mikroregiónom Branč podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu – Kvalita životného prostredia pre projekt „Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych...