Author: admin

0

Uctenie našich starších spoluobčanov

Október je mesiac „Úcty k starším“, nezabudli sme ani v Častkove. V piatok 12.10.2018 sme si všetci spoločne uctili našich starších spoluobčanov.

0

Úcta starším 2018

V piatok 12.10.2018 o 16:00 h pozývame všetkých starších občanov do kultúrneho domu v Častkove. V rámci mesiaca október, mesiaca „Úcty starším“ Vás pozývame na kultúrny program detí MŠ a...

0

Rekonštrukcia kúpeľne v materskej škôlke

Počas letných prázdnin prebiehala v našej materskej škôlke rekonštrukcia kúpeľne. Vymenili sme celé rozvody vody a odpadu, znížil sa strop, urobilo sa osvetlenie kúpeľne a všetky dlažby a obklady boli...

0

Nadácia Volkswagen prispeje grantom

Nadácia Volkswagen prispeje grantom vo výške 2292 EUR na projekt „Pod Havraními krídlami“. V rámci projektu sa zrealizuje náučný chodník, ktorý bude využívaný počas rozprávkového pochodu a prístupný pre všetkých....

0

Obecný úrad Častkov

Obecný úrad Častkov je sprístupnený pre všetkých už aj vchodom od hlavnej cesty. Počas úradných hodín bude otvorený predný vchod obecného úradu, ale aj vchod z dvora, tak ako ste...

0

Kompostér na spracovanie biologických odpadov

Obec Častkov, v spolupráci s Mikroregiónom Branč podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu – Kvalita životného prostredia pre projekt „Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych...

0

Zelená dobrovoľníkom

Náš projekt poslaný do Nadácie Volkswagen bol úspešný a tak sme získali pre detičky v našej škôlke 500 EUR, za ktoré budú nakúpené hojdacie siete, tabule na kreslenie a opravený...

0

DHZ Častkov

Členovia DHZ Častkov začali s prípravou malých hasičov na ich prvú súťaž – Chodbovica, ktorá bude v Senici na I.ZŠ v mesiaci marec.