Category: oznam

0

Rekonštrukcia kúpeľne v materskej škôlke

Počas letných prázdnin prebiehala v našej materskej škôlke rekonštrukcia kúpeľne. Vymenili sme celé rozvody vody a odpadu, znížil sa strop, urobilo sa osvetlenie kúpeľne a všetky dlažby a obklady boli...

0

Nadácia Volkswagen prispeje grantom

Nadácia Volkswagen prispeje grantom vo výške 2292 EUR na projekt „Pod Havraními krídlami“. V rámci projektu sa zrealizuje náučný chodník, ktorý bude využívaný počas rozprávkového pochodu a prístupný pre všetkých....

0

Škôlka v prírode

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt „Škôlka v prírode“,  za ktorým stojí naše občianske združenie Kvietky Častkova. Deťom v našej materskej škôlke pribudli hojdacie hniezda a exteriérové tabule na kreslenie....

0

Obecný úrad Častkov

Obecný úrad Častkov je sprístupnený pre všetkých už aj vchodom od hlavnej cesty. Počas úradných hodín bude otvorený predný vchod obecného úradu, ale aj vchod z dvora, tak ako ste...

0

Kompostér na spracovanie biologických odpadov

Obec Častkov, v spolupráci s Mikroregiónom Branč podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu – Kvalita životného prostredia pre projekt „Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych...

0

Zápis do prvého ročníka

Základná škola Častkov 130, 906 04 Častkov Vás srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019. Zápis sa uskutoční dňa 12.apríla 2018, od 13.00 – do 16.00 hod...

0

Zelená dobrovoľníkom

Náš projekt poslaný do Nadácie Volkswagen bol úspešný a tak sme získali pre detičky v našej škôlke 500 EUR, za ktoré budú nakúpené hojdacie siete, tabule na kreslenie a opravený...

0

DHZ Častkov

Členovia DHZ Častkov začali s prípravou malých hasičov na ich prvú súťaž – Chodbovica, ktorá bude v Senici na I.ZŠ v mesiaci marec.