Štatistické údaje

Druh: Obec
Krajina: Slovensko
Kraj: Trnavský kraj
Okres: Okres Senica
Obvod: Senica
Kód obce: 504327
IČO: 00309494
Katastrálne územie: 1,318 ha
Založené: 1394

 

Počet obyvateľov k 1.1.2016 585
Muži 275
Ženy 310
Deti 0-18 r. 118
18-62 r. 354
62 r. a viac 113
Hustota obyv. na km2 44
Nadmorská výška 382 m.n.m
Rozloha 13,182 km2
Materská škola 1
Počet deti v MŠ 21
Základná škola 1
Počet deti v ZŠ 20
Potraviny 2
Pohostinstvá a reštaurácie 5
Kostoly 2
Pošta 1
Kultúrny dom 1
Futbalové ihrisko 1

 

 

http://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=504327