Podujatia

APRÍL    
  Upratovanie chotára Obec a dobrovoľníci Častkovský chotár
30.04. Stavanie mája DHZ Častkov  
       
MÁJ    
  Deň matiek MŠ a ZŠ Častkov Kultúrny dom
13.05. Tanečná  zábava (Majáles) Únia žien Kultúrny dom
30.05. Váľanie mája DHZ Častkov