Podujatia

  OKTÓBER    
  Úcta k starším OÚ Častkov Kultúrny dom

 

  NOVEMBER    
9.11. Lampiónový sprievod OÚ Častkov  
10.11. Hodová zábava ŠK Častkov Kultúrny dom

 

  DECEMBER    
  Mikuláš čo vo vreci máš? Únia žien, MŠ a ZŠ Častkov Kultúrny dom
  Vianočná dedinka MŠ a ZŠ Častkov MŠ a ZŠ Častkov Kultúrny dom