Podujatia

  OKTÓBER    
08.10. Vítanie detí OÚ Častkov Svadobka
20.10. Úcta k starším OÚ Častkov Kultúrny dom

 

  NOVEMBER    
10.11. Lampiónový sprievod OÚ Častkov  
11.11. Hodová zábava ŠK Častkov Kultúrny dom

 

  DECEMBER    
  Mikuláš čo vo vreci máš? Únia žien, MŠ a ZŠ Častkov Kultúrny dom
  Vianočné trhy MŠ a ZŠ Častkov MŠ a ZŠ Častkov Kultúrny dom