Častkov Častkov

Faktúry, zmluvy, objednávky  

Obec Častkov používa od 5.10.2016 externú službu pre zverejňovanie faktúr objednávok a zmlúv. Pre vstup kliknite na obrázok.

Pomocou filtra môžeme preriediť počet vypisovaných záznamov. Zadávajú sa kľúčové reťazce alebo sa použijú zaškrtávacie polia.

kód
   partner    popis    cena od EUR  
zmluvy
faktúry
objedn.


       
tip
Počet záznamov na stránku Zoradiť podľa
Filtru odpovedá 1689 záznamov záznamy.
 
Klikom na tlačítko zmeníte vybraný interval
 
 

Druh Partner Kód Popis asc Cena Mena Dokument Detail
objednávka Jozef Tomašovič - Kominárstvo 0022016 Objednávka na revíziu komínov Detail0
objednávka TOPSET Solutions s.r.o. 0232016 Objednávka Topset - samospravaonline Detail1
objednávka TOPSET Solutions s.r.o. 0242016 Topset - 2 licencie Majetok Detail2
zmluva TOPSET-Ing. Ján Vlček A275122008 Zmluva o aktualizácii programov EUR dokument Detail3
zmluva Ing. Katarína Marečková 152015 Zmluva o BOZP a zdravotnej službe dokument Detail4
zmluva Rodinné domy pripojky 00022015 Zmluva o odvádzaní splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou dokument Detail5
zmluva Djordio Kondič asanačná služba DDD 4515 Zmluva o dielo na vykonanie DDD EUR dokument Detail6
zmluva Slovak Telekom, a.s. 101472700 Kúpna zmluva a dodatok zmluvy dokument Detail7
zmluva TOPSET Solutions s.r.o. tz2016-02-04dh4 Zmluva o aktualizácii dát katastra dokument Detail8
zmluva TOPSET Solutions s.r.o. tz2016-02-04dh5 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva dokument Detail9
zmluva Mesto Senica 00001 Zmluva o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komun. dokument Detail10
zmluva DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS ZLP-2015-0781 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS DECOM dokument Detail11
zmluva Sociálna poisťovňa SE550302015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov - SHR dokument Detail12
zmluva Jozef Perička 010620041 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na prenájom obecného pozemku dokument Detail13
zmluva Silvia Žilínková 070320111 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 07.03.2011 dokument Detail14
zmluva Jana Jánošíková 150720151 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 15.07.2015 dokument Detail15
zmluva Helena Zdravecká 181220121 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej 18.12.2012 dokument Detail16
zmluva LAMA energy a.s.- organizačná zložka 1220000013 Dodatok č.1 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu dokument Detail17
zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica 150705465 Dodatok č.1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest dokument Detail18
zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica 0150705465 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest dokument Detail19
zmluva Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb dokument Detail20
zmluva Slovenský červený kríž 00416002 Zmluva o zabezpeční poskytovania opatrovateľskej a odľahčovacej služby dokument Detail21
zmluva Technické služby, a.s. 142015 Dodatok č.14 k zmluve o zbere,preprave a zneškodňovaní kom.odpadov dokument Detail22
zmluva O2 O208042016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb dokument Detail23
zmluva Envi-pak ZSE0721201501 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy dokument Detail24
zmluva Envi-pak 0721201501 Zmluva ZSE0721201501 dokument Detail25
zmluva DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS 20161456 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DEUS dokument Detail26
zmluva INPROKON s.r.o. 93004 Zmluva o dielo dokument Detail27
zmluva Silvia Žilínková 0022016 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 07.03.2011 dokument Detail28
zmluva W-Control, s.r.o. 1332012 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie dokument Detail29
zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. 24ZZS2141706000Q Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadeľa do distribučnej sú dokument Detail30
zmluva ZSE Energia, a.s. 5100011604 Dodatok Ponuka E.Benefit dokument Detail31
zmluva Mesto Senica 2906201501 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - účastníci stavebného konania dokument Detail32
zmluva Mesto Senica 2906201502 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - sociálne veci dokument Detail33
zmluva Mesto Senica 2906201503 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - školstvo dokument Detail34
zmluva Boni Fructi, spol.s.r.o 09052016 Zmluva o spolupráci dokument Detail35
zmluva TOPSET Solutions s.r.o. tz2016-10-05dh1 Licenčná zmluva - samospravaonline dokument Detail36
zmluva TOPSET Solutions s.r.o. tz2016-10-05dh2 Zmluva o aktualizácii programov - majetok dokument Detail37
zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica 16070109 Dohoda č.16/07/010/9 dokument Detail38
zmluva TomSpeed - Tomaníček Marián 032011TOM Dodatok č.3 k zmluve o dielo EUR Detail39
faktúra Orange, a.s. 2334152634 telefón EUR Detail40
faktúra SPP, a.s. 7447089300 vyučtovacia Fa plynu 2011 Obec preplatok -110,02 EUR Detail41
faktúra ZSE Energia, a.s. 7111118829 elektrina ZŠ, MŠ - preplatok -134,33 EUR Detail42
faktúra ZSE Energia, a.s. 7170719408 Preplatok za predch. obdobie - elektrická energia -14,83 EUR Detail43
faktúra ZSE Energia, a.s. 7170607541 Preplatok za dodávku elektriky -15,23 EUR Detail44
faktúra LAMA energy a.s.- organizačná zložka 1280001529 dodávka plynu - preplatok -1849,74 EUR Detail45
faktúra ZSE Energia, a.s. 7120784186 vyučovacia Fa elektriny ZŠ a MŠ-preplatok -20,57 EUR Detail46
faktúra ZSE Energia, a.s. 7220679382 elektrina vyúčtovanie VO -218,86 EUR Detail47
faktúra ZSE Energia, a.s. 7111125165 Preplatok za dodávku elektriky -26,96 EUR Detail48
faktúra LAMA energy a.s.- organizačná zložka 1280000225 plyn - vyúčtovanie -3729,85 EUR Detail49
Častkov
Častkov