Základná škola

Typ školy: Základná škola
VÚC: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Častkov
Adresa: ZŠ Častkov 130, 906 04 Častkov
Tel.: 034/651 13 17
E-mail: zscastkov@post.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Fodorová

 

Personál školy:      
Mgr. Iveta Fodorová riaditeľka školy 0908 036 241 zscastkov@post.sk
Mgr. Zdenka Jonášová učiteľka (1. a 2. ročník) 0915 777 286 jonasova.zdenka@gmail.com
Mgr. Iveta Fodorová učiteľka (3. a 4. ročník) 0908 036 241 zscastkov@post.sk
Gabriela Lániková vychovávateľka v ŠDK 0908 831 596 zsgabika@post.sk
Bc.Magdaléna Vojtková asistent učiteľa   zscastkov@post.sk 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČASTKOV 1. – 4. ročník
Základná škola v Častkove je menejtriedna Základná škola (ZŠ). Naša ZŠ nemá právny subjekt. Zriaďovateľom školy je Obec Častkov, štatutárnym zástupcom je starostka obce. V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu školu 22 žiakov, z toho je jeden žiak integrovaný.

Delenie tried podľa ročníkov v školskom roku 2019/2020:

I. trieda 1. ročník: počet žiakov:  6
             2. ročník: počet žiakov:  6

II. trieda 3. ročník: počet žiakov 7
              4. ročník: počet žiakov 3