Zástupcovia obce

Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávnej obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávnej obce. Obec Častkov má obecné zastupiteľstvo, na úrovni kraja je zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi. Poslanci rozhodujú v obecnom zastupiteľstve hlasovaním.

 

Starostka obce Zástupkyňa starostky
Mgr. Eva Černeková
Telefón: +421908787127
E-mail: obeccastkov@centrum.sk
Ing. Helena Zdravecká
Telefón: +421905228303
E-mail: hzdravecka@gmail.com
   
Poslanci  
Peter Jamriška
Telefón: +421908188976
E-mail: michaljamriska@gmail.com
Božena Janšáková
Telefón: +421908147863
E-mail: bozka2510@azet.sk
   
Ivan Ribárski
Telefón: +421915099430
E-mail: ivan74@centrum.sk
Roman Trimel
Telefón: +421903931382
E-mail: roman172@centrum.sk
   
Mgr. Michaela Vojtková
Telefón: +421908620224
E-mail: michaela_vojtek@yahoo.com
Mgr. Miroslav Roža
Telefón: +421915519314 
E-mail: miroslavroza@gamil.com
 

 

 
Hlavný kontrolór obce  
Ing.Róbert Mozolič