Category: Nezaradené

Hľadisko pod hôrkou 0

Hľadisko pod hôrkou

V rámci projektu „Hľadisko pod hôrkou“ bolo členmi OZ Častkovjané a hlavne s finančnou pomocou z  Nadácie Centra pre filantropiu bolo pri existujúcom pódiu na ihrisku pod hôrkou vybudované nové...

0

Knižnica v Častkove

Naša knižnica v obci Častkov prešla rekonštrukciou. Knižnica bola zväčšená a vytvoril sa tak priestor aj pre posedenie s knihou v ruke. Pribudli nové knihy, rozprávky, náučné a encyklopédie. Celý...

0

Obce a mestá Záhoria zhasnú aby mohli svietiť

Obce a mestá Záhoria zhasnú, aby v budúcnosti mohli svietiť!Zhasne aj obec Častkov !!!Mestá a obce štyroch okresov Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu...

0

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Materskej školy Častkov 96 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že: ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA...

0

Zápis do 1. ročníka ZŠ

ZŠ Častkov Vás srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023. Zápis sa uskutoční dňa 7.4.2022 /štvrtok/ od 8:00 h -12:00 h. Rodič spolu s dieťaťom  môže...

0

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Ak má záujem pomôcť jednotlivec alebo podnikateľský subjekt môže nahlasovať konkrétnu pomoc na e-mail Uosppz@minv.sk Pre občanov Ukrajiny  bol vytvorený  oficiálny ...

0

Bezpečne na ihrisku

Na záver roka jedna dobrá správa Nadácia Volkswagen nám prispela krásnou sumou 2500 € na projekt „Bezpečne na ihrisku“. Najdôležitejšou časťou tohto projektu je zakúpenie AED defibrilátora, ktorý rýchlym použitím...

0

Uctenie pamiatky padlých vojakov

V nedeľu 11.11.2018 sme si spoločne uctili pamiatku padlých vojakov počas 1.svetovej vojny. Práve v deň našich hodov uplynulo 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. Vojna sa skončila podpísaním...

0

Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s §3 vyhl. MŠ SR č.308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019. Zápis bude prebiehať v dňoch...