COVID AUTOMAT- testovanie 1.5.2021 v Kultúrnom dome Častkov

Testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 1.5.2021 v Kultúrnom dome Častkov od 7:00 hod. do 12:00 hod. V prípade, že sa nestihnete zaregistrovať, na testovanie môžete prísť, len budete dlhšie čakať.

Registrácia na testovanie tu:

COVID AUTOMAT testovanie 1.5.2021

Po správnom prihlásení Vám systém napíše: Ďakujeme. Registrácia prebehla úspešne.

Ak sa neviete prihlásiť objednajte sa telefonicky na t .č. 0907738766.

—————————————————————————-

Testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 24.4.2021 v Kultúrnom dome Častkov od 7:00 hod. do 14:00 hod. V prípade, že sa nestihnete zaregistrovať, na testovanie môžete prísť, len budete dlhšie čakať.

Registrácia na testovanie tu:

COVID AUTOMAT testovanie 24.4.2021

Po správnom prihlásení Vám systém napíše: Ďakujeme. Registrácia prebehla úspešne.

Ak sa neviete prihlásiť objednajte sa telefonicky na t .č. 0907738766.

—————————————————————————-
Testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 17.4.2021 v Kultúrnom dome Častkov od 7:00 hod. do 14:00 hod. V prípade, že sa nestihnete zaregistrovať, na testovanie môžete prísť, len budete dlhšie čakať.

Registrácia na testovanie tu:
http://www.castkov.sk/covid-automat-testovanie-17-4-2021/

Po správnom prihlásení Vám systém napíše: Ďakujeme. Registrácia prebehla úspešne.

Ak sa neviete prihlásiť objednajte sa telefonicky na t .č. 0907738766.

—————————————————————————-

Testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 3.4.2021 v Kultúrnom dome Častkov od 8:00 hod. do 15:00 hod. V prípade, že sa nestihnete zaregistrovať, na testovanie môžete prísť, len budete dlhšie čakať.

Registrácia na testovanie tu:
http://www.castkov.sk/covid-automat-testovanie-3-4-2021/

Po správnom prihlásení Vám systém napíše: Ďakujeme. Registrácia prebehla úspešne.

Ak sa neviete prihlásiť objednajte sa telefonicky na t .č. 0907738766.

—————————————————————————-

Testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 27.3.2021 v Kultúrnom dome Častkov od 7:00 hod. do 14:00 hod. V prípade, že sa nestihnete zaregistrovať, na testovanie môžete prísť, len budete dlhšie čakať.

Registrácia na testovanie tu:
http://www.castkov.sk/covid-automat-testovanie-27-3-2021/

Po správnom prihlásení Vám systém napíše: Ďakujeme. Registrácia prebehla úspešne.

Ak sa neviete prihlásiť objednajte sa telefonicky na t .č. 0907738766.

—————————————————————————-

Testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 20.3.2021 v Kultúrnom dome Častkov od 8:00 hod. do 15:30 hod.

Registrácia na testovanie tu:
http://www.castkov.sk/covid-automat-testovanie-20-3-2021/

Po správnom prihlásení Vám systém napíše: Ďakujeme. Registrácia prebehla úspešne.

Ak sa neviete prihlásiť objednajte sa telefonicky na t.č. 0907738766.

——-
Testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 13.3.2021 v Kultúrnom dome Častkov od 7:00 hod. do 14:30 hod.

Registrácia na testovanie tu: 
 
Po správnom prihlásení Vám systém napíše: Ďakujeme. Registrácia prebehla úspešne. 
 
Ak sa neviete prihlásiť objednajte sa telefonicky na č. t. 0907738766.
 
————————————————————————————————————-  
Predchádzajúce testovania
 
Ďalšie testovanie v obci Častkov bude 7.3.2021, t.j. v nedeľu v čase od 7:15 h do 14:15 h. Pri registrácii dodržujte údaje z občianskeho preukazu, malé a veľké písmená, mäkčene a dĺžne. To čo si nahráte budete mať vytlačené na certifikáte.
Registrácia na testovanie tu: 
 
Po správnom prihlásení Vám systém napíše: Ďakujeme. Registrácia prebehla úspešne. 
 
Ak sa neviete prihlásiť objednajte sa telefonicky na č. t. 0907738766.
 
————————————————————————————————————-  
 
Ďalšie testovanie v obci Častkov bude 27.2.2021, t.j. v sobotu, v čase od 7:00 h do 15:00 h. Pri registrácii dodržujte údaje z občianskeho preukazu, malé a veľké písmená, mäkčene a dĺžne. To čo si nahráte budete mať vytlačené na certifikáte.
Registrácia na testovanie tu: 
 
 
Po správnom prihlásení Vám systém napíše: Ďakujeme. Registrácia prebehla úspešne. 
 
Ak sa neviete prihlásiť objednajte sa telefonicky na č. t. 0907738766.
 
V obci Častkov prebehne testovanie na COVID-19 dňa 13.2.2021, t. j. v sobotu v čase od 6:00 h – 17:00 h v kultúrnom dome Častkov 35. Obedňajšia prestávka bude od 11:00 h – 12:00 h. Posledný odber pred obedom je 10:50 h a pred ukončením 16:45 h. Tieto testy Vám budú platiť 7 dní. Testovanie bude predovšetkým pre objednané osoby, ktoré dostali k odberu  presný čas.
 
Žiadame verejnosť, aby do odberného miesta prišli hlavne tí občania, ktorí sa na úrade počas týždňa zaregistrovali a k odberu im bol pridelený presný čas. Nezaručujeme pretestovanie neobjednaných občanov. 
 
Občania  si môžu zarezervovať presný čas na sobotu 13.2.2021 na č.t. 034/6511313 alebo 0907738766.
Každý občan ktorý bude mať určený čas na testovanie musí tento čas dodržať, inak sa testovania nebude môcť zúčastniť. So sebou si prinesie každý občan svoj občiansky preukaz a musí mať pripravené telefónne číslo.
Občan s trvalým alebo prechodným pobytom v Častkove nebude musieť na výsledok testu čakať, bude mu doručený osobne nasledujúci deň, t. j. v nedeľu 14.2.2021. Ostatní občania budú musieť počkať na výsledky na dvore obecného úradu.
 

Testovania sa nemusia zúčastniť deti do 10 rokov a starší občania nad 65 rokov, v tom prípade, ak nepotrebujú potvrdenie o testovaní na pohyb napr. k lekárovi a pod.

Testovania sa nemusia zúčastniť osoby, ktoré už COVID-19 prekonali a majú o tom potvrdenie od svojho obvodného lekára.

———————————————————————————————————————-
Testovanie 23.1.2021 – platnosť potvrdení do 2.2.2021
Všetci občania SR od 15 do 65 rokov budú od 27.1.2021 potrebovať potvrdenie o absolvovaní antigénového testu alebo testu PCR na Covid 19. Za obec Častkov bola dnes 18.1.2021 podaná žiadosť, o zriadenie odberného miesta v Častkove, na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
K žiadosti boli zaslané všetky potrebné dokumenty a povinné prílohy. Obec Častkov musí mať povolenie od tohto úradu a ešte z Úradu nad dohľadom zdravotnej starostlivosti.  Otvorenie odberného miesta v našej obci, ako aj v ostatných obciach a mestách,  je podmienené týmito dvomi rozhodnutiami.   Ak tieto doklady obec nebude mať nebude môcť vykonať odbery vo svojej obci.
Personálne a materiálne vybavenie má obec pripravené. Po doručení všetkých dokumentov potrebných k testovaniu budeme informovať občanov rozhlasom, na webovej stránke obce, na facebook stránke Častkov a facebook stránke „Dedinka v údolí-Častkov“.
Po odsúhlasení nášho odberového miesta sa budete prihlasovať online systémom. Všetky informácie k prihlasovaniu budú včas zverejnené.

You may also like...

Pridaj komentár