Havran – chránené územie NATURA 2000

Časť územia Havran má byť zaradený do chráneného územia NATURA 2000, s druhým stupňom ochrany. Dôvodom ochrany je zachovanie vzácnych biotopov – rastlín, kvetov a niektorých živočíchov. Pre nás, ktorí tu žijú to znamená, že bude zakázaný vjazd na toto územie motorovým vozidlom, motorkou, trojkolkou, štvorkolkou a iným motorovým vozidlom. Zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov, pre správcov, nájomcov a obhospodarovateľov. Zakázaný bude aj výrub drevín, aplikácia hnojív a pesticídov. Voľný pohyb, ani zber plodov zakázaný nebude. Zákon o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z. presne definuje v § 13 druhý stupeň ochrany. V tomto navrhovanom území rastú vzácne druhy orchidey a kvetov – hrachor panonský, klokoč perovitý, kozinec dánsky, ľalia zlatohlavá, orlíček obyčajný, porasty deväťsilov, vstavač bledý.

Foto tu

havran

You may also like...

Pridaj komentár