Hľadisko pod hôrkou

V rámci projektu „Hľadisko pod hôrkou“ bolo členmi OZ Častkovjané a hlavne s finančnou pomocou z  Nadácie Centra pre filantropiu bolo pri existujúcom pódiu na ihrisku pod hôrkou vybudované nové hľadisko. V budúcnosti bude slúžiť aj ako tanečný parket počas hudobných podujatí. V rámci projektu pribudlo nové hľadisko zo zámkovej dlažby, solárne osvetlenie a stoly so stoličkami. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu.  

You may also like...

Pridaj komentár