Kompostéry z firmy JRK Slovensko

Kompostéry z firmy JRK Slovensko budú dovezené počas mesiaca apríl 2019.Dodávka kompostérov mešká zo strany dodávateľa a z toho dôvodu bude firma JRK Slovensko sankcionovaná, zmluvná pokuta sa dennodenne navyšuje o 0,05 % z ceny a bude príjmom MR Branč.

Pred odovzdaním kompostérov do jednotlivých domácností bude povinné školenie v kultúrnom dome.

You may also like...

Pridaj komentár