Komunálne voľby 2022

Miestna volebná komisia v Častkove,
podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 29. októbra 2022.
Do Obecného zastupiteľstva v Častkove boli zvolení:
 
Ivan Ribárski, s počtom hlasov 247,
Michal Jamriška, s počtom hlasov 199,
Milan Held, s počtom hlasov 191,
Mgr. Pavol Václav, s počtom hlasov 179,
Ružena Juríčková, s počtom hlasov 174,
Ing. Kristína Krištofová, s počtom hlasov 170,
Mgr. Miroslav Roža, s počtom hlasov 134
 
Za starostu obce Častkov bola zvolená:
Mgr. Eva Černeková, s počtom hlasov 260
 
Zoznam kandidátov pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Častkove 29.10.2022:
 
Kandidáti pre voľby starostu:
1. Eva Černeková, Mgr., 49 r., starostka, Starostovia a nezávislí kandidáti
2. Ľubomír Fábik, 56 r., CEO – generálny manažér , Hlas – sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana
 
Kandidáti pre voľby poslancov:
1. Alena Goldšmídová, Bc., 38 r., nezamestnaná, Hlas – sociálna demokracia
2. Marta Havelková, Mgr., 73 r., dôchodkyňa, Starostovia a nezávislí kandidáti
3. Milan Held, 44 r., nastavovač, Starostovia a nezávislí kandidáti
4. Michal Jamriška, 29 r., konštruktér, Starostovia a nezávislí kandidáti
5. Ružena Juríčková, 46 r., THP pracovníčka, Starostovia a nezávislí kandidáti
6. Kristína Krištofová, Ing., 40 r., inžinierska činnosť v stavebníctve, Starostovia a nezávislí
kandidáti
7. Ivan Ribárski, 48 r., požiarny technik, Starostovia a nezávislí kandidáti
8. Miroslav RožaMgr., 32 r., asistent dispečera, technika, Starostovia a nezávislí kandidáti
9. Pavol Václav, Mgr., 28 r., policajt, nezávislý kandidát
 
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
——————————————————————————————————  

Počet volebných obvodov v obci Častkov:  1

Počet volených poslancov obecného zastupiteľstva podľa uznesenia 149/2022:   7    

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Voľby do organov samospráv obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Podanie kandidátnej listiny 

  • Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie sa doručujú na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk. alebo osobne na adresu Obec Častkov, Častkov 35, 906 04. 
  • Organizačno-technickú prípravu volieb zabezpečujú pracovníčky obecného úradu : Valéria Vojtková a Alena Holičová.
  • Kandidátne listiny môžete odovzdávať Alene Holičovej – zapisovateľke volebnej komisie na adresu Častkov 35, posledný deň na odovzdávanie kandidátnych listín t. j.  30.8.2022, vrátane a to v čase od 16:00 h – do  00:00 h odovzdáte listiny  na adrese Častkov 48, 906 04  Častkov, č.t.0907/860671 

Volebná miestnosť je na adrese Častkov 35, v kultúrnom dome na prízemí budovy obecného úradu.

Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane v obci do 5000 obyvateľov