Nadácia Volkswagen prispeje grantom

Nadácia Volkswagen prispeje grantom vo výške 2292 EUR na projekt „Pod Havraními krídlami“. V rámci projektu sa zrealizuje náučný chodník, ktorý bude využívaný počas rozprávkového pochodu a prístupný pre všetkých. Vyčistia sa dve studničky, po trase sa vytvoria dve oddychové miesta a celý chodník bude doplnený náučnými tabuľami, lavičkami a odpadkovými košmi.

You may also like...

Pridaj komentár