Štatistické údaje

Druh: Obec
Krajina: Slovensko
Kraj: Trnavský kraj
Okres: Okres Senica
Obvod: Senica
Kód obce: 504327
IČO: 00309494
Katastrálne územie: 1,318 ha
Založené: 1394

 

Počet obyvateľov k 31.12.2018 596
Muži (15 r. a viac) 239
Ženy (15 r. a viac) 264
Deti 0-14 r. 93
15-62 r. 389
62 r. a viac 114
Hustota obyv. na km2 45
Nadmorská výška 382 m.n.m
Rozloha 13,182 km2
Materská škola 1
Počet deti v MŠ 21
Základná škola 1
Počet deti v ZŠ 22
Potraviny 1
Pohostinstvá a reštaurácie 4
Kostoly 2
Pošta 1
Kultúrny dom 1
Futbalové ihrisko 1

 

 

http://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=504327