Územný plán

Územný plán obce Častkov bol schválený uznesením č. 23/2001 z 29.3.2001 Obecným zastupiteľstvom v Častkove. Zmeny a doplnky k územnému plánu obce Častkov boli schválené uznesením č.38/2009 z 18.6.2009.

uzemny_plan