Dôležité tel. čísla

Obecný úrad Častkov 034/651 13 13
Základná škola Častkov 034/651 13 17
Materská škola Častkov 034/651 13 03
RD Častkov 034/651 13 08
Slovenská pošta – Častkov 034/651 13 05
Slovenská pošta – Rohov 034/651 10 34
Farský úrad ECAV Častkov 034/651 13 16
Rímskokatolícky úrad – Farnosť Sobotište 034/62 822 43
   
Pohrebná služba – Sobotište 0908 753 727
   
Hasičská a záchranná služba, polícia: 112
Hasičská služba: 150, 112
Záchranná služba: 155, 112
Polícia: 158, 112
Mestská polícia: 159
   
Mestský úrad Senica 034/651 50 01
Poliklinika Senica 034/651 30 51
Polícia – Okresné riaditeľstvo PZ v Senici 096 115 3411
  096 115 3415
  096 115 3422
Hasiči – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici 034/651 22 25
DHZ Častkov  
   
Elektrina – hlásenie poruchy z celého Slovenska:  0800 111 567
Voda – hlásenie poruchy: 0800 121 333
Plyn – hlásenie poruchy: 0850 111 727