Komunálny odpad

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2021

08.1.2021

22.1.2021

05.2.2021

19.2.2021

05.3.2021

19.3.2021

02.4.2021

16.4.2021

30.4.2021

14.5.2021

28.5.2021

11.6.2021

25.6.2021

09.7.2021

23.7.2021

06.8.2021

20.8.2021

03.9.2021

17.9.2021

01.10.2021

15.10.2021

29.10.2021

12.11.2021

26.11.2021

10.12.2021

24.12.2021

 

Vývoz plastov, skla a kovových obalov v roku 2021

 

13.1.2021                                       28.7.2021

24.2.2021                                       25.8.2021

31.3.2021                                       29.9.2021

28.4.2021                                       27.10.2021

26.5.2021                                       24.11.2021

30.6.2021