Cirkev

Evanjelická cirkev, a.v.

adresa:

Častkov č.d. 103

Tel: 6511316

Bohoslužby: Nedeľa
10:30 Častkov

Nešpor:  14.00

 

Katolícka cirkev – rím. kat.

adresa:

Farský úrad Sobotište č. 298

Tel: 0908721357

Sv. omša: Nedeľa

09:30 v Častkove