Materská škola

Typ školy: MŠ s celodennou starostlivosťou
VÚC: Trnavský 
Okres: Senica
Obec: Častkov
Adresa: Častkov  96, 906 04 Častkov
Tel.: 034/651 13 03, 0911033083
E-mail: ms.castkov@centrum.sk
Riaditeľka školy poverená zastupovaním: PhDr. Helena Vojtková

MŠ je jednotriedna a vzdelávanie môže poskytnúť 24 deťom predškolského veku. 

Súčasťou MŠ je  školská jedáleň.

Personál školy:  
PhDr. Helena Vojtková poverená zastupovaním riaditeľky školy
Ivana Trimelová  učiteľka
   
Chropúvková Ľudmila upratovačka
Štefková Elena vedúca ŠJ
Peričková Mária kuchárka

História MŠ

MŠ Častkov bola budovaná v rokoch 1976-1979 v akcii „Z“ nákladom 1 500 000,– Kčs. 

Budova MŠ sa nachádza uprostred dediny v zastavanej časti  ako jedna z budov v radovej zástavbe. Školský dvor je prístupný z ulice bránou, je vybetónovaný, slúži na  pohybové aktivity a ako minidopravné ihrisko. Záhrada je za budovou MŠ upravená do troch terás, s dostatkom  zelene, ovocných stromov vybavená altánkom, detským bazénom, rôznymi druhmi preliezok, krytým pieskoviskom a hojdačkami.