Plánované projekty

Prioritou v roku 2017 bude rekonštrukcia strechy nad Základnou školou, ktorá je v havarijnom stave.

Výmena okien na budove Obecného úradu.

Zmena územného plánu z dôvodu nedostatku stavebných pozemkov.

Rekonštrukcia svadobky.

Výstavba ďalšej vetvy kanalizácie.