Prebiehajúce projekty

2015

V roku 2015 sa začalo s projektom „Urobme deťom ihrisko“. Boli zakúpené prvé prvky na detské ihrisko – hojdačka a domček so šmýkačkou. Ihrisko bolo upravené a staré hojdačky a šmýkačka boli natreté a ošetrené.

12-detske-ihirsko 12-detske-ihrisko1  

2016

Z detského ihriska bola odvezená plechová búda a tá, ktorá tu zostala, bola doplnená maľbami postavičiek z detských rozprávok. Ihrisko bolo doplnené o nové futbalové branky zakúpené z dotácie poskytnutej VÚC Trnava. Z nadácie Volkswagen bol zakúpený  odpadový kôš, lavičky na posedenie a vysadili sa nové tuje. Pomocou dotácie z Tatrabanky, boli zakúpené fitness prvky.

13-detske-ihrisiko 13-detske-ihrisko1 13-detske-ihrisko2

2017

Dokončenie rekonštrukcie športových kabín a budovanie vonkajšieho areálu ihriska.

14-kabiny-pred-upratovanim 14-kabiny-pred-upratovanim2  

Projekt „Cvičí celá dedinka“.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

15-banner

 

Počas roka pomohli dobrovoľníci a neformálna skupina občanov pod vedením L.Černeka urobiť náš Havran krajší.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec 2017 Nadácie Orange.