Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Ministerstvo vnútra SR schválilo našej obci v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 29 780,93 EUR  na projekt „Častkov 132 – Požiarna zbrojnica, stavba nového krovu“. Obec  projekt spolufinancovala  vo výške 12841,95 EUR.  Počas prác na hasičskej zbrojnici sa výdavky navýšili o sumu 3504 EUR. V rámci projektu bol  postavený nový krov a na poschodí vznikla  miestnosť na školenie pre hasičov. Na prízemí boli vystavené toalety pre mužov a ženy.  Práce na zbrojnici budú pokračovať a zbrojnica bude kolaudovaná hneď po umiestnení zábradlia k novým schodom.

You may also like...

Pridaj komentár