Rok 2017

Rok 2017 bol rokom zmien v našej základnej škole. Bola vymenená strešná krytina, ktorá bola v havarijnom stave. Na strechu sme získali dotáciu v sume 5000 EUR, z Ministerstva školstva. V uvoľnených priestoroch, po bývalej svadobke, bola vybudovaná nová telocvičňa, zo získanej dotácie v sume 2300 EUR od Nadácia pre deti Slovenska. Pribudla nová kuchynka pre deti a skladové priestory pre potreby školy. Koncom roka sa začalo s výstavbou nových toaliet v budove školy. Naša škola sa tak zaradila medzi moderné školy priestorovo aj vybavením. Konečne aj naše deti nemusia každú prestávku behať po vonku, aby sa dostali na toalety. Finančné náklady na školu sa podarili znížiť v rámci dohodovacieho konania, na základe ktorého sme vybavili ku koncu roka 2017 dotáciu vo výške 4800 EUR. 
Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, mládeži a deťom, všetkým, ktorí pomohli pri vybudovaní týchto priestorov a pracovali aj počas vianočných sviatkov.

Všetkých, ktorí ste zvedaví na našu školu a ktorí ste ju roky nevideli pozývam dňa 5.2.2018 na Deň otvorených dverí.

rok-2017

You may also like...

Pridaj komentár