Rok 2022

Rok 2022 začíname na obci zrušením záložného práva na budovy – obecná budova, požiarna zbrojnica a čistiareň odpadových vôd. V roku 2014 obec musela zobrať úver vo výške cca 287 000 €, ktorý doteraz splácame. Na základe lepšej ponuky vyžiadanej z banky sa nám znížila úroková sadzba z 2,9 % až na 0,5 % a naviac nám banka uvoľnila zo záložného práva všetky tri budovy. Dlh sa ku koncu roka 2021 znížil na výšku 147 600 €. Postupne sa znižuje aj druhý úver z minulosti prijatý na dom smútku.
Konečne sme znížili zadĺženosť obce pod kritickú hranicu. Znížila sa úroková sadzba a tak pevne verím, že sa nám už snáď podarí ušetriť viac a pustiť sa do opravy chodníkov alebo poriešiť iné dôležité veci, ktoré tu chýbajú roky.
Fotografia je od J. Chválu 🙂

You may also like...

Pridaj komentár