Komunálny odpad

Vývoz komunálneho odpadu je každý párny týždeň v piatok.

02.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.

 

Vývoz plastov, skla a kovových obalov je poslednú stredu v mesiaci.

31.10., 28.11.

 

Zmena termínu je možná.