Komunálny odpad

Vývoz komunálneho odpadu je každý párny týždeň v piatok.

13.01., 27.01., 10.02., 24.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04., 05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 30.06.,  14.07., 28.07., 11.08., 25.08., 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11., 17.11., 01.12., 15.12., 29.12.

 

Vývoz plastov, skla a kovových obalov je poslednú stredu v mesiaci.

11.01., 22.02., 29.03., 26.04., 31.05., 28.06., 26.07., 30.08., 27.09., 25.10., 29.11., 10.01.

 

Zmena termínu je možná.