Narodenia

V roku 2015 sa narodilo jedno dieťa.

V roku 2016 sa v obci narodilo 9 detí.

V roku 2017 sa v obci narodilo 7 detí.