Civilná ochrana

Viete, aké sú čísla tiesňového volania?  Aké sú všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci? Aké sú varovné signály? Ako sa správať pri povodni? Ako sa správať pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku? Ako sa správať pri evakuácii a čo si všetko zbaliť? V nasledujúcich prezentáciách sa dozviete viac:

Informácia pre verejnosť o zdrojoch 

Čo_má_každý_vedieť_v_prípade_ohrozenia

Čo_by_mal_vedieť_každý_v_prípade_ohrozenia-_prezentácia_č._1

Čo_by_mal_vedieť_každý_v_prípade_ohrozenia-_prezentácia_č._2

Odporúčania_pre_obyvateľstvo_v_prípade_vzniku_mimoriadnej_udalosti_-_Čo_robiť_po_vyhlásení_meteorologických_výstrah_II._a_III._stupňa

Termíny_preskúšavania_sirén_v_SR_-_usmernenie_k_preskúšaniu_2021