DHZ Častkov

Dobrovoľný hasičský zbor v Častkove vznikol v roku 1927. V súčasnosti má 30 členov. DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Pomáha vytvárať podmienky pre hasičskú jednotku v súčinnosti s obcou. Plní úlohy obecného hasičského zboru. DHZ Častkov plní aj kultúrno-spoločenskú funkciu. Medzi ich dlhoročné podujatie, ktoré organizujú pre občanov obce je stavanie mája a jeho váľanie.

hasici

hasici-1