Zástupcovia obce

09Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávnej obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávnej obce. Obec Častkov má obecné zastupiteľstvo, na úrovni kraja je zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi. Poslanci rozhodujú v obecnom zastupiteľstve hlasovaním.

 

Zástupkyňa starostky  
Mgr. Eva Majerová
Telefón: +421908030112 
E-mail: eviiik111@azet.sk
 
   
Poslanci  
Milan Held
Telefón: +421910401774
E-mail: heldova@gmail.com
Michal Jamriška
Telefón: +421918240960 
E-mail: michaljamriska@gmail.com
   
Ivan Ribárski
Telefón: +421915099430
E-mail: ivan74@centrum.sk
Roman Trimel
Telefón: +421903931382
E-mail: roman172@centrum.sk
   
Ján Rehuš
Telefón: +421918773914
E-mail: 
Mgr. Miroslav Roža
Telefón: +421915519314 
E-mail: miroslavroza@gmail.com
   
Hlavný kontrolór obce  
Ing. Róbert Mozolič