Zástupcovia obce

0becné Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávnej obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávnej obce. Obec Častkov má obecné zastupiteľstvo, na úrovni kraja je zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi. Poslanci rozhodujú v obecnom zastupiteľstve hlasovaním.

 

Zástupca starostky  
Ivan Ribárski
Telefón: +421915099430
E-mail: ivan74@centrum.sk
 
   
Poslanci  
Milan Held
Telefón: +421910401774
E-mail: heldova@gmail.com
Michal Jamriška
Telefón: +421918240960 
E-mail: michaljamriska@gmail.com
   
Ružena Juríčková
Telefón: +421907277090
E-mail: kika02@inmail.sk
Kristína Krištofová
Telefón: +421908118617
E-mail: kristin.kristofova@gmail.com
   
Mgr. Pavol Václav
Telefón: +421910498411
E-mail:  pavolvaclav2@gmail.com
Mgr. Miroslav Roža
Telefón: +421915519314 
E-mail: miroslavroza@gmail.com
   
Hlavný kontrolór obce  
Ing. Róbert Mozolič