Obec Častkov

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1394 ako súčasť panstva Branč. Daňový súpis z roku 1452 zaznamenáva v Častkove 21 usadlostí, v roku 1617 to bolo 8 celých, 16 polovičných a 2 štvrtinové usadlosti. V roku 1715, keď sa spomínajú v Častkove vinice, pozostáva obec z 32 domácností, no už v roku 1752 tu býva 117 rodín, ktoré sú väčšinou evanjelického vierovyznania. Elektrifikovaná bola obec v roku 1937. Najviac obyvateľov mala v roku 1940, kedy žilo v Častkove 833 obyvateľov.

 

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1394 v tvare Chatzow. Častkov je obec na Slovensku v okrese Senica. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1939 a evanjelický kostol z roku 1876.

 

Zdroj: internet, naseobce.sk