Symboly obce

Erb obce

erb

 

Vlajka obce Častkov

vlajka
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, žltého, zeleného, žltého, zeleného, žltého, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Názov obce je doložený z roku 1394 ako Chaztow, z roku 1773 ako Csastkow, z roku 1786 ako Čschasztkowecz, z roku 1920 ako Častkov; po maďarsky Császtkóc, Császtkó. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.