Knižnica

Knižnica je otvorená počas pracovnej doby Obecného úradu. Knižnica je doplnená o nové knihy a podarované knihy. V súčasnosti pracujeme na elektronickom zozname kníh, ktorý tu uverejníme. V knižnici plánujeme vybudovať miesto s počítačom a tlačiarňou. Návštevník bude mať možnosť pohľadať informácie aj na internete.