Základná škola

Typ školy: Základná škola
VÚC: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Častkov
Adresa: ZŠ Častkov 130, 906 04 Častkov
Tel.: 034/651 13 17
E-mail: zscastkov@post.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Zdenka Jonášová

 

Personál školy:      
PhDr. Janka Adámková riaditeľka ZŠ   zscastkov@post.sk
       
       
Gabriela Lániková vychovávateľka v ŠDK 0908 831 596 zsgabika@post.sk
       

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČASTKOV 1. – 4. ročník
Základná škola v Častkove je jednotriedná  Základná škola (ZŠ). Naša ZŠ nemá právny subjekt. Zriaďovateľom školy je Obec Častkov, štatutárnym zástupcom je starostka obce. 

Delenie tried podľa ročníkov v školskom roku 2022/2023:

              1. ročník: počet žiakov:   0
              2. ročník: počet žiakov:   2

              3. ročník: počet žiakov   6
              4. ročník: počet žiakov    2