Základná škola

Typ školy: Základná škola
VÚC: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Častkov
Adresa: ZŠ Častkov 130, 906 04 Častkov
Tel.: 034/651 13 17
E-mail: zscastkov@post.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Fodorová

 

Personál školy:      
Mgr.Zdenka Jonášová riaditeľka  ZŠ 0915 777 286 zscastkov@post.sk
Mgr. Zdenka Jonášová učiteľka (1. a 3. ročník) 0915 777 286 jonasova.zdenka@gmail.com
Mgr. Jana Mihelová učiteľka (2. a 4. ročník)   zscastkov@post.sk
Gabriela Lániková vychovávateľka v ŠDK 0908 831 596 zsgabika@post.sk
       

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČASTKOV 1. – 4. ročník
Základná škola v Častkove je malotriedna Základná škola (ZŠ). Naša ZŠ nemá právny subjekt. Zriaďovateľom školy je Obec Častkov, štatutárnym zástupcom je starostka obce. V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu školu 22 žiakov, z toho je jeden žiak integrovaný.

Delenie tried podľa ročníkov v školskom roku 2020/2021:

I. trieda 1. ročník: počet žiakov:  3
             3. ročník: počet žiakov:  5

II. trieda  2. ročník: počet žiakov 6
              4. ročník: počet žiakov 5