Žalúzie v KD

V kultúrnom dome pribudli vertikálne žalúzie, ktoré boli zakúpené zo zisku na hodovej zábave.