OZ Kvietky Častkova

Občianske združenie Kvietky Častkova

Občianske združenie vzniklo v roku 2011. Kvietky Častkova spájajú rodičov a priateľov základnej a materskej školy v Častkove. Členovia svojimi príspevkami pomáhajú škole a škôlke zabezpečiť lepšie podmienky na výchovu a vzdelávanie. Rodičia spolu s dobrovoľníkmi , pomáhajú pri rôznych akciách organizovaných školou a škôlkou. Jednou z nich dlhoročná tradícia organizovania maškarných plesov pre deti aj dospelých.