Drápaní perá

Slovenská únia žien v Častkove – „Drápaní perá“, zvyky, ktoré by sme chceli zachovať…

Usporiadateľ: Únia žien v Častkove

Autor: Marián Holenka a Yvet Tóth