Podujatia 2020

  Január    
  Obecný ples OÚ Častkov a dobrovoľníci Kultúrny dom

 

  Február    
23.2. Maškarný ples MŠ  Častkov Kultúrny dom
       

 

  Máj    
  Deň matiek MŠ a ZŠ kultúrny dom