Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Častkov  má dlhročnú pôsobnosť. Na jar roku 1976 sa začalo s výstavbou poľovníckej chaty Kubina. Pri výstavbe chaty odpracovali vtedajší členovia PZ spolu 7129 brigádnických hodín. V roku 1978 bola chata skolaudovaná a daná do užívania. Od roku 2013 pod názvom Poľovnícka organizácia Častkov-Havran.