Únia žien

Únia žien Slovenska je jednou z najstarších aktívnych ženských organizácií, ktorá pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Jej hlavnou snahou je podnecovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí, zapájať sa do rôznych aktivít, podporovať zachovanie slovenských tradícií a v neposlednom rade pomáhať chorým a zdravotne postihnutým deťom a dospelým. V našej obci pôsobí viac ako 60 rokov. V súčasnosti má viac ako 40 členiek. Aktívne sa podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote v obci. Medzi ich tradičné podujatia patrí „Stretnutie jubilantov“, „Fašiangový sprievod“ a veľa iných podujatí, ktoré počas roka organizujú pre deti aj dospelých.

unia-zien

unia-zien-1