Kompostér na spracovanie biologických odpadov

Obec Častkov, v spolupráci s Mikroregiónom Branč podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu – Kvalita životného prostredia pre projekt „Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč“. 
Podaný projekt bol úspešný.
V rámci tohto úspešného projektu dostane 150 domácností v obci Častkov kompostér na spracovanie biologických odpadov. Po prebehnutí všetkých formálnych povinností by mali byť kompostéry rozdané túto jeseň.

You may also like...

Pridaj komentár