Category: oznam

0

Rok 2022

Rok 2022 začíname na obci zrušením záložného práva na budovy – obecná budova, požiarna zbrojnica a čistiareň odpadových vôd. V roku 2014 obec musela zobrať úver vo výške cca 287...

0

Dôstojné pietne miesto

Trnavský samosprávny kraj spustil hlasovanie za projekty medzi ktorými je aj náš projekt „Dôstojné pietne miesto“. Kto chce podporiť náš projekt v rámci ktorého bude opravené oplotenie cintorína a pridané...

0

Mikuláš

Ďakujem Mikulášovi a jeho družine, že včera obdaroval deti v našej dedinke  

0

mesiac Úcty k starším

Mesiac október je mesiac Úcty k starším obyvateľom. V našej obci bolo vždy krásnym zvykom pripomenúť si dôležitosť každého nášho starkého či starkej, babičky či dedka. Treba si ich vážiť...

0

Zachráňme životy

V našom Častkovskom parku sme konečne odstránili starú úradnú tabuľu a nahradilo ju krásne kovové Srdce. Vyrobené a osadené bolo v rámci projektu „Zachráňme životy“, ktorý som spracovala na základe...

0

Akvizícia knižného fondu

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia zakúpenie nových kníh do našej knižnice, v celkovej hodnote 2000 EUR. V rámci akvizície knižníc pribudlo 280 nových kníh. Nájdete medzi nimi...

0

COVID AUTOMAT- testovanie 1.5.2021 v Kultúrnom dome Častkov

Testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 1.5.2021 v Kultúrnom dome Častkov od 7:00 hod. do 12:00 hod. V prípade, že sa nestihnete zaregistrovať, na testovanie môžete prísť, len budete...

0

Zápis do MŠ 2021/2022

ZÁPIS DETÍ DO MŠ Oznamujeme rodičom, zápis nových detí do Materskej školy Častkov na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v dňoch 10.5.2021 – 13.5.2021 v čase od 10:00 hod. –...