Author: admin

0

Rok 2022

Rok 2022 začíname na obci zrušením záložného práva na budovy – obecná budova, požiarna zbrojnica a čistiareň odpadových vôd. V roku 2014 obec musela zobrať úver vo výške cca 287...

0

Dôstojné pietne miesto

Trnavský samosprávny kraj spustil hlasovanie za projekty medzi ktorými je aj náš projekt „Dôstojné pietne miesto“. Kto chce podporiť náš projekt v rámci ktorého bude opravené oplotenie cintorína a pridané...

0

Bezpečne na ihrisku

Na záver roka jedna dobrá správa Nadácia Volkswagen nám prispela krásnou sumou 2500 € na projekt „Bezpečne na ihrisku“. Najdôležitejšou časťou tohto projektu je zakúpenie AED defibrilátora, ktorý rýchlym použitím...

0

Mikuláš

Ďakujem Mikulášovi a jeho družine, že včera obdaroval deti v našej dedinke  

0

mesiac Úcty k starším

Mesiac október je mesiac Úcty k starším obyvateľom. V našej obci bolo vždy krásnym zvykom pripomenúť si dôležitosť každého nášho starkého či starkej, babičky či dedka. Treba si ich vážiť...

0

Zachráňme životy

V našom Častkovskom parku sme konečne odstránili starú úradnú tabuľu a nahradilo ju krásne kovové Srdce. Vyrobené a osadené bolo v rámci projektu „Zachráňme životy“, ktorý som spracovala na základe...

0

Testovanie na COVID 19 – 2. kolo

Vážení občania, Obecný úrad Častkov Vám oznamuje, že v obci Častkov bude prebiehať 2. kolo testovania na COVID 19 v kultúrnom dome: v sobotu 07.11.2020 v čase 8.00 – 11:45  h ,    12.45...

0

NOČNÝ POCHOD

OZ Častkovjané Vás pozývajú na STRAŠIDELNÝ NOČNÝ POCHOD, ktorý bude dňa 29.8.2020. Štart je naplánovaný od 20.30 – 24.00 hod. Predpredaj vstupeniek bude v dňoch 27.8. a 28.8. vždy v...

0

5. ČASTKOVSKÝ GULÁŠ

Gulášová súťaž sa už blíži, a preto vyzývame všetkých odvážnych kuchárov, aby sa nebáli a prihlásili sa do súťaže. Tri najlepšie guláše odmeníme hodnotnými cenami. Prihlásiť sa môžete osobne na...