Testovanie na COVID 19 – 2. kolo

Vážení občania,

Obecný úrad Častkov Vám oznamuje, že v obci Častkov bude prebiehať 2. kolo testovania na COVID 19 v kultúrnom dome:

v sobotu 07.11.2020

v čase 8.00 – 11:45  h ,    12.45 – 16:45,        17.30 – 19.30 hod.

a

v nedeľu 08.11.2020

v čase 8.00 – 11:45 h ,    12.45 – 16:45,        17.30 – 19.30 hod.

V rámci zabezpečenia plynulosti odberov a eliminovania zdravotných rizík bude čakanie pred testom a čakanie na výsledok vo vonkajších priestoroch. 

Do budovy vstúpite hlavným vchodom od ulice. Pred vstupom do budovy budete stáť tak, aby medzi jednotlivými osobami bol odstup 2 m. Občania budú usmerňovaní dobrovoľným hasičom nášho DHZ, ktorý bude dbať na to, aby boli uprednostnení starší občania, rodičia s deťmi a tehotné osoby.

Pred vstupom do budovy bude umiestnený bezkontaktný dávkovač, kde si občan vydezinfikuje ruky. Následne si zoberie  servítky na vysmrkanie a odkašľanie, ktoré je nutné pred odberom urobiť. Až po tomto úkone ho príslušník Policajného zboru vpustí do budovy, kde si opäť dezinfikuje ruky. Na chodbe zapíše každého občana administrátor, ktorému musí občan ukázať svoj občiansky preukaz a uvedie svoje telefónne číslo. Po zapísaní údajov dostane občan od administrátora lístok s číslom a  vojde do sále.  Znova si dezinfikuje ruky,  pristúpi k odbernému miestu a odovzdá pridelené číslo. Zdravotník mu odoberie vzorku a vráti mu pridelené číslo. Hneď po odobraní vzorky prejde občan východom von zo sále a na výsledok testu bude čakať na dvore obecného úradu.  Každý občan musí na výsledok čakať na dvore, nemôže sa vzdialiť z miesta čakania bez certifikátu.

K prevzatiu certifikátu o výsledku testu bude občan vyzvaný,  so svojim občianskym preukazom a s prideleným číslom si tento certifikát preberie. Pri pozitívnom výsledku budete informovaný o tom, čo Vás čaká.

Z dvora budete vychádzať v mieste na to určenom a presne označenom ako „odchod po prevzatí certifikátu“.

Počas soboty a nedele bude na facebook stránke Častkov – live vysielanie miesta, kde budú občania stáť v rade. Máte tak možnosť pozrieť si živý obraz, koľko občanov stojí v rade. Okrem toho budeme využívať obecný rozhlas, ak uvidíme, že je rada občanov menšia.

Prosím Vás o zodpovednosť, disciplinovanosť a ohľaduplnosť. Prispejete tak všetci k úspešnému priebehu testovania.

           Mgr. Eva Černeková

                                                                                            starostka obce Častkov

 

You may also like...

Pridaj komentár