Projekt „So športom sa zdravšie žije“ v spolupráci s ČSOB Nadáciou

Koncom minulého roka sme dostali grant vo výške 2900 EUR od ČSOB Nadácie. Grant bol použitý na projekt  „So športom sa zdravšie žije“.  Zámerom bolo vytvoriť zdravé prostredie pre deti a mládež. Na ihrisku, v budove kabín, sme sa pustili do rekonštrukcie nevyužívanej miestnosti. Chlapci, dievčatá a aj rodičia pomohli s realizáciou tohto projektu. Všetky práce sme zvládli sami, dobrovoľníckou prácou. Odborné práce v oblasti elektriky urobil poslanec OZ R.Trimel. Maliarske práce boli urobené pod odborným dohľadom J.Surového. Keďže všetky práce boli urobené bezodplatne mohli sme celý grant použiť na nákup materiálov, ktoré boli potrebné k oprave miestnosti. Z grantu boli zakúpené všetky stroje na cvičenie, činky, závažia, bežiaci pás a rodopéd. 

 

You may also like...

Pridaj komentár