Author: OU

Hľadisko pod hôrkou 0

Hľadisko pod hôrkou

V rámci projektu „Hľadisko pod hôrkou“ bolo členmi OZ Častkovjané a hlavne s finančnou pomocou z  Nadácie Centra pre filantropiu bolo pri existujúcom pódiu na ihrisku pod hôrkou vybudované nové...

0

Knižnica v Častkove

Naša knižnica v obci Častkov prešla rekonštrukciou. Knižnica bola zväčšená a vytvoril sa tak priestor aj pre posedenie s knihou v ruke. Pribudli nové knihy, rozprávky, náučné a encyklopédie. Celý...

0

Obce a mestá Záhoria zhasnú aby mohli svietiť

Obce a mestá Záhoria zhasnú, aby v budúcnosti mohli svietiť!Zhasne aj obec Častkov !!!Mestá a obce štyroch okresov Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu...

0

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Materskej školy Častkov 96 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že: ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA...

0

Zápis do 1. ročníka ZŠ

ZŠ Častkov Vás srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023. Zápis sa uskutoční dňa 7.4.2022 /štvrtok/ od 8:00 h -12:00 h. Rodič spolu s dieťaťom  môže...

0

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Ak má záujem pomôcť jednotlivec alebo podnikateľský subjekt môže nahlasovať konkrétnu pomoc na e-mail Uosppz@minv.sk Pre občanov Ukrajiny  bol vytvorený  oficiálny ...

0

Akvizícia knižného fondu

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia zakúpenie nových kníh do našej knižnice, v celkovej hodnote 2000 EUR. V rámci akvizície knižníc pribudlo 280 nových kníh. Nájdete medzi nimi...

0

COVID AUTOMAT- testovanie 1.5.2021 v Kultúrnom dome Častkov

Testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 1.5.2021 v Kultúrnom dome Častkov od 7:00 hod. do 12:00 hod. V prípade, že sa nestihnete zaregistrovať, na testovanie môžete prísť, len budete...

0

Zápis do MŠ 2021/2022

ZÁPIS DETÍ DO MŠ Oznamujeme rodičom, zápis nových detí do Materskej školy Častkov na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v dňoch 10.5.2021 – 13.5.2021 v čase od 10:00 hod. –...