Zápis do 1. ročníka ZŠ

ZŠ Častkov Vás srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023. Zápis sa uskutoční dňa 7.4.2022 /štvrtok/ od 8:00 h -12:00 h. Rodič spolu s dieťaťom  môže počas týchto hodín prísť na zápis a priniesť všetky doklady potrebné na zápis. Vzhľadom k situácii ohľadom pandémie COVID-19 môže rodič zaslať tieto dokumenty – vyplnenú žiadosť, fotokópiu OP a RL  na emailovú adresu obeccastkov@centrum.sk alebo zscastkov@post.sk.  V tomto prípade nemusí prísť rodič ani dieťa fyzicky na zápis.

POKYNY pre rodičov:

 Tlačivá si vytlačte (kliknite na červený text) alebo vyzdvihnite na obecnom úrade.

Nasledovné tlačivá si vyplňte a prineste na zápis:

  1. ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ    – žiadosť o prijatie
  2. Údaje potrebné na zápis – dotazník
  3. ŽIADOSŤ O ODKLAD začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (ak predpokladáte odklad) žiadosť o odklad 
  4. SPLNOMOCNENIE pre zákonného zástupcu (podľa zákona sa pri zápise vyžaduje prítomnosť oboch zákonných zástupcov, ak sa jeden z nich nemôže zúčastniť, predloží sa splnomocnenie)

Ďalšie doklady, ktoré treba predložiť:

      5. RODNÝ LIST dieťaťa

      6. OBČIANSKY preukaz zákonného zástupcu

      7. ČÍSLO ELEKTRONICKEJ schránky, ak ňou disponujete a je aktívna (nie e-mailová adresa)

Ak má rodič pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, ako i o tom, či dieťa zvládne nároky školy majú možnosť sa objednať na   psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

  1. telefonicky  na čísle: 0911 316 150

                         alebo 

  1. mailom na adrese: pppsenica@centrum.sk V objednávke mailom prosím uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/ zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ – uvediete ktorú.

                         

You may also like...

Pridaj komentár