Obec Častkov

0

Škôlka v prírode

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt „Škôlka v prírode“,  za ktorým stojí naše občianske združenie Kvietky Častkova. Deťom v našej materskej škôlke pribudli hojdacie hniezda a exteriérové tabule na kreslenie....

0

Obecný úrad Častkov

Obecný úrad Častkov je sprístupnený pre všetkých už aj vchodom od hlavnej cesty. Počas úradných hodín bude otvorený predný vchod obecného úradu, ale aj vchod z dvora, tak ako ste...

0

Kompostér na spracovanie biologických odpadov

Obec Častkov, v spolupráci s Mikroregiónom Branč podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu – Kvalita životného prostredia pre projekt „Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych...

0

Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s §3 vyhl. MŠ SR č.308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019. Zápis bude prebiehať v dňoch...

0

Zápis do prvého ročníka

Základná škola Častkov 130, 906 04 Častkov Vás srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019. Zápis sa uskutoční dňa 12.apríla 2018, od 13.00 – do 16.00 hod...

0

Zelená dobrovoľníkom

Náš projekt poslaný do Nadácie Volkswagen bol úspešný a tak sme získali pre detičky v našej škôlke 500 EUR, za ktoré budú nakúpené hojdacie siete, tabule na kreslenie a opravený...

0

DHZ Častkov

Členovia DHZ Častkov začali s prípravou malých hasičov na ich prvú súťaž – Chodbovica, ktorá bude v Senici na I.ZŠ v mesiaci marec.

0

Fašiangový sprievod 2018

Únia žien Vás všetkých pozýva do fašiangového sprievodu, ktorý bude v sobotu, 10.2.2018. Počas sprievodu Vás bude sprevádzať živá hudba a začína sa od bytoviek o 14,00 h.  Sprievod bude...

0

Rok 2017

Rok 2017 bol rokom zmien v našej základnej škole. Bola vymenená strešná krytina, ktorá bola v havarijnom stave. Na strechu sme získali dotáciu v sume 5000 EUR, z Ministerstva školstva....