Obec Častkov

0

Vítanie detí

Dňa 8.10.2017 o 15:00 hod. v svadobke slávnostne privítame v našej obci malých občiankov. Spoločne s ich rodičmi, starými rodičmi a deťmi z našej Základnej a Materskej školy.

0

Grant od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla našim deťom Materskej a Základnej školy grant, vo výške 1000 EUR. Grant je určený na projekt „Interaktívne s dopravou“. Deti sa tak naučia pravidlá cestnej premávky...

0

Pod havraními krídlami

Turisticko – rozprávkový pochod „Pod havraními krídlami“ bude v Častkove dňa 10.06.2017, vstupné dobrovoľné, pripravené máme aj prekvapenie štart: futbalové ihrisko Častkov 8:00 – 11:00 hod. ukončenie: vo večerných hodinách

0

Havran – chránené územie NATURA 2000

Časť územia Havran má byť zaradený do chráneného územia NATURA 2000, s druhým stupňom ochrany. Dôvodom ochrany je zachovanie vzácnych biotopov – rastlín, kvetov a niektorých živočíchov. Pre nás, ktorí...

0

Stavanie mája

DHZ Častkov v spolupráci s obecným úradom vás všetkých pozývajú na stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30.4.2017, o 16:00 hod. pred miestnou požiarnou zbrojnicou. O občerstvenie bude postarané.

0

Západoslovenská distribučná oznamuje

Západoslovenská distribučná oznamuje, že sa bude vykonávať v obci odpočet všetkých elektromerov v čase od 20.4.2017 do 27.4.2017. Ďalej oznamuje, že dňa 26.4.2017, t.j. v stredu, v čase od 9,00...

0

Uzávierka cesty

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, oznamuje občanom, že od 27.3.2017 do 30.6.2017 bude uzávierka cesty v obci Oreské – oznámenie o uzávierke cesty.   

0

Škola nás baví

Nadácia Volkswagen prispela našej obci na projekt  „Škola nás baví“, sumou 500 EUR. V rámci projektu chceme, spolu s deťmi a ich rodičmi, skrášliť priestor pred školou a pred škôlkou. Vďaka...

0

Rozhodujúci finálový zápas

Dnes je rozhodujúci finálový zápas v Oblastnej hokejbalovej lige. Hokejbalové ihrisko Lopašov, 16:00 hod., ŠK Častkov vs. ŠK Lopašov (stav série 1:1).